y broses gyfredol o droi archebion yw 10-14 diwrnod
current turnaround on orders is 7 - 10 days
(cysylltwch a fi os mae eisiau ar argyfwng : please contact me if needed urgently)