Ein Stori ~ Our Story

Fy enw yw Helen Hastings, yn wraig a fam o dri crwt.

Rwyf yn gweithio llawn amser mewn swyddfa ac yn trio cadw ty dan rheolaeth ..... dim bob amser yn enilll y frwydr 'na!!! Wnes i ddechrau Calon Mam i creu pethau personol, ac mae'r busnes bach wedi mynd o nerth i nerth x

My name is Helen Hastings, a wife and a mother to three boys.

I work full time in an office and try to keep a house going ... though I don't always win this battle.I started Calon Mam to create personalised items and the business has gone from strength to strength x